Elevator

Elevator til personer samt gods

HYDRO-CON forhandler 2 serier af elevatorer. Den ene er AluLet serien som altid produceres, leveres og installeres med sin egen aluminiumsskakt, og InLet serien som er beregnet til indbygning i eksisterende beton skakt og som produceres, leveres og installeres uden skakt.

AluLet elevatorserien består af 6 typer person- samt 5 typer godselevatorer til inden og udendørs installation. De egner sig alle til installation i private såvel som offentlige bygninger. Desuden leveres alle elevatorer i AluLet serien med egen helt eller delvist selvbærende skakt, de kan tilpasses kunde ønsker, er maskinerumsløse, samt findes i et utal af skakt og kabine / stol størrelser. Er du i tvivl om hvilken type AluLet elevator er den rette for dit projekt, kan du med fordel benytte guiden her. HSC, LSC og LSP egner sig alle både til person og godstransport, hvorimod HC250-1000GEK udelukkende egner sig til gods. Klik ind og bliv klogere på de specifikke modeller nedenfor.

InLet elevatorserien består af tre typer, 2 som egner sig udelukkende til personkørsel, og 1 som egner sig til person såvel som godsfragt. InLet serien består af højhastighselevatorer, og er kun egnet til indendørs installation.   

Læs mere om elevatorer her.

Elevatorer

Personelevatorer med skakt | AluLet Serie

HSCI AluLet Elevator

HSCI AluLet Elevator

Indendørs højhastighedselevator

HSCI elevatoren er vores hurtigste elevator til indendørs installation, den kræver dyb grube og forøget tophøjde, kan indbygges i alle typer byggeri og kommer i egen skakt. Desuden produceres den i et bredt udvalg af kabine og skakt mål, samt med en mængde tilpasningsmuligheder.

HSCO AluLet Elevator

HSCO AluLet Elevator

Udendørs højhastighedselevator

HSCO elevatoren er vores hurtigste elevator til udendørs installation, den kræver dyb grube og forøget tophøjde, kan tilbygges på alle typer byggeri og kommer i egen skakt. Desuden produceres den i et bredt udvalg af kabine og skakt mål, samt med en mængde tilpasningsmuligheder.

LSCI AluLet Elevatorlift

Indendørs elevatorlift

Indendørs lavhastighedselevator

LSCI elevatorliften er vores mellempris -klasse indendørs løsning med alle de automatiseret elevator fordele. Den kører med en lavere hastighed derfor er der ikke krav til dyb grube eller forøget tophøjde. LSCI kan indbygges i alle typer byggeri, kommer i egen skakt, og har mange mål- og tilpasningsmuligheder.

LSCO AluLet Elevatorlift

Udendørs elevatorlift

Udendørs lavhastighedselevator

LSCO elevatorliften er vores mellemprisklasse udendørs løsning - hvor du får alle de automatiseret elevator fordele. Den kører med en lidt lavere hastighed end HSCO og har dermed ikke krav til hverken dyb grube eller forøget tophøjde. Den kan tilbygges på alle typer byggeri og kommer i egen aluminiums skakt som er særlig hårdfør overfor vejr påvirkninger, har mange mål- og tilpasningsmuligheder.

LSPI Alulet Platformslift

Indendørs Platformslift

Indendørs platformskabine elevator

LSPI platformselevatoren er vores mest økonomiske indendørs løsning - hvor du stadig opnå tilgængelighed og fremtidssikring af din ejendom. Den kører med en lidt lavere hastighed og har dermed ikke krav til hverken dyb grube eller forøget tophøjde. Den har ikke en kabine men en platform eller lad som kører inden i skakten. Den kan indbygges i alle typer byggeri og kommer i egen skakt, og har mange mål- og tilpasningsmuligheder.

LSPO AluLet Platformslift

Udendørs Platformslift

Udendørs platformskabine elevator

LSPO platformselevatoren er vores mest økonomiske udendørs løsning - hvor du stadig opnå tilgængelighed og fremtidssikring af din ejendom. Den kører med en lidt lavere hastighed og har dermed ikke krav til hverken dyb grube eller forøget tophøjde. Den har ikke en kabine men en platform eller lad som kører inden i skakten. Den kan tilbygges på alle typer byggeri og kommer i egen skakt, og har mange mål- og tilpasningsmuligheder.

Personelevatorer uden skakt | InLet Serie

MRL Starter InLet Pesonelevator

InLet MRL Starter Elevator | HYDRO-CON A/S

InLet MRL (Maskine Rums Løs) til indbygning i beton skakt

InLet MRL Starter elevatoren er den mest økonomiske af InLet MRL serien, og møder kravene fra størstedelen af elevator markedet, derfor er den også vores mest populære indbygningsmodel.

MRL Heavy InLet Personelevator

InLet MRL Heavy Elevator | HYDRO-CON A/S

InLet MRL (Maskine Rums Løs) til indbygning i beton skakt

InLet MRL Heavy elevatoren er en indbygnings elevator med en løfte kapacitet på mere end et ton, og kan dermed klare de tungeste løft i serien. Den er ideel til passagerer såvel som gods.

MRL Rise InLet Personelevator

InLet MRL Rise Elevator | HYDRO-CON A/S

InLet MRL (Maskin Rums Løs) til indbygning i beton skakt

InLet MRL Rise elevatoren har kapacitet til de højeste løft i InLet MRL serien, den er særlig velegnet til højhuse, og kan betjene op til 90 meters løftehøjde hvilket svarer til cirka 32 stop uden at gå på kompromis med hastigheden.

Godselevatorer med skakt | AluLet Serie

HC250GEK AluLet Godselevator

Indendørs godselevator

Inden- & udendørs godselevator med 250kg løftekapacitet

HC250GEK er vores kædetrukne godselevator som har en løftekapacitet på 250 kg. Den egner sig til indendørs installation igennem etagedæk eller trappeskakt, eller udendørs. Godselevatoren er lavet af slidtagestærke materialer hvilket gør den til et professionelt stykke værktøj der kan tåle hårdhændet- og flittig brug.

HC300GEK AluLet Godselevator

Udendørs godselevator

Inden- & udendørs godselevator med 300kg løftekapacitet

HC300GEK er vores kædetrukne godselevator som har en løftekapacitet på 300 kg. Den egner sig til indendørs installation igennem etagedæk eller trappeskakt, eller udendørs. Godselevatoren er lavet af slidtagestærke materialer hvilket gør den til et professionelt stykke værktøj der kan tåle hårdhændet- og flittig brug.

HC400GEK AluLet Godselevator

Indendørs godselevator

Inden- & udendørs godselevator med 400kg løftekapacitet

HC400GEK er vores kædetrukne godselevator som har en løftekapacitet på 400 kg. Den egner sig til indendørs installation igennem etagedæk eller trappeskakt, eller udendørs. Godselevatoren er lavet af slidtagestærke materialer hvilket gør den til et professionelt stykke værktøj der kan tåle hårdhændet- og flittig brug.

HC500GEK AluLet Godselevator

Udendørs godselevator

Inden- & udendørs godselevator med 500kg løftekapacitet

HC500GEK er vores kædetrukne godselevator som har en løftekapacitet på 500 kg. Den egner sig til indendørs installation igennem etagedæk eller trappeskakt, eller udendørs. Godselevatoren er lavet af slidtagestærke materialer hvilket gør den til et professionelt stykke værktøj der kan tåle hårdhændet- og flittig brug.

HC1000GEK AluLet Godselevator

Udendørs godselevator

Inden- & udendørs godselevator med 1000kg løftekapacitet

HC1000GEK er vores kædetrukne godselevator som har en løftekapacitet på 1000 kg. Den egner sig til indendørs installation igennem etagedæk eller trappeskakt, eller udendørs. Godselevatoren er lavet af slidtagestærke materialer hvilket gør den til et professionelt stykke værktøj der kan tåle hårdhændet- og flittig brug.

Elevator

En elevator er til stor hjælp i flere etages private såvel som offentlige bygninger. Der kan være flere årsager til at det for nogle kan være svært at bruge trappen, så som fysisk handicap, gangbesvær, kørestolsbrug, alderdom, småbørns familier med barnevogne og klapvogne, eller tunge indkøbsposer og andet last som man vil skåne ryggen for at løfte. Så åben op for tilgængeligheden og undgå besværet samt at udelukke nogen fra de forskellige etager og niveauer i ejendommen, uanset om det er et privat hjem eller en offentlig bygning, ved at installere en elevator.

Gode grunde til at installere en elevator i privat byggeri

Der er mange gode grunde til at installere en elevator i en privat byggeri, men de 3 mest udprægede er nok at det øger ejendomsværdien, åbner op for tilgængeligheden for alle, samt øger komfort og fremtidssikre boligen. Ifølge Home, stiger ejendomsværdien med omkring 2.600kr per kvadratmeter, hvis der er en elevatorløsning. Desuden bliver boligen mere attraktiv for potentielle købere, og dermed nemmere at sælge. Komfort og tilgængelig sikres for alle gangbesværede, handicappede, familier med barnevogne og indkøbsposer med flere. Især i virksomheder, er det vigtigt ikke at udelukke potentielle kunder eller medarbejdere fra de øvrige etager fordi man ikke har et alternativ til trappen. Sidst men ikke mindst, bliver en bolig fremtidssikret for eksisterende beboere i deres alderdom, da de ikke er nødsaget til at flytte når de ikke længere kan klare trappeløbene.       

Gode grunde til at installere en elevator i offentlig byggeri

Gode grunde til at installere en elevator i offentlig byggeri, er primært tilgængelighed, besparelser ved at kombinere det med øvrig modernisering, samt effektivisering af arbejdsgange. Tilgængelighed er ekstra vigtigt i offentlig byggeri da man tilgodeser handicapforhold og minimere forskelsbehanding. Desuden er der i forbindelse med modernisering af ældre offentlige byggeri ofte besparelser at hente ved at tænke tilgængelighedsløsninger ind ved samme lejlighed. En af forelene ved at have en elevatorløsning i et flere etages byggeri er at effektivisere arbejdsgangene, det kan både være i forbindelse med en person- eller en godselevator.  

Elevatorer med mange tilpasningsmuligheder

Hydro-Cons elevatorer har mange muligheder for tilpasning, både i deres visuelle udtryk med farve, størrelse, dørtype og materialevalg, men også med placering i ejendommen eller virksomheden. Elevatorkabinen og skakten kan tilpasses kundens specifikationer samt de arkitektoniske forhold med bl.a. om skakten skal være helt eller delvist selvbærende, hvilken beklædning der skal være- glas eller aluminium, størrelse og facadefarve. Placering af elevatoren står ret frit for, det kan være hvor som helst igennem etagedæk, som erstatning for en bagtrappe, som tillæg til en fortrappe, eller placeres udvendig på bygningen for at undgå at miste vigtige kvadratmeter i ejendommen. 

Dansk produceret elevator er et sikkert valg

AluLet serien er udviklet og produceret i Danmark, hvilket sikre flere fordele for dig. Du er garanteret et kvalitetsprodukt som er udviklet og velegnet til det til tider hårde Nordiske klima, det vil sige et robust produkt der kan håndtere, sne, blæst, vejsalt og hvad der ellers dertil høre uden driftstop. At elevatoren lever op til alle standarder og normer, danske såvel som udenlandske. At du kan få kompetent lokal support og rådgivning, og hurtig reaktion på eventuelle reparationer og reservedele, da de ikke først skal bestilles hjem fra udlandet. Læs mere om vores produktion her.

Elevatorer som opfylder alle normer og standarder 

En elevator kan være en stor beslutning, og det er vigtigt for os som leverandør at vores kunder er trygge ved os og vores elevatorer. Du kan hvile trygt i at vide at vores produkter naturligvis opfylder alle normer og standarder. Vores AluLet elevator serie lever op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse for elevatorer, vi benytter kun CE-mærkede og godkendte sikkerhedskomponenter, og vi er ISO-certificeret. Vi kan derfor garantere dig et sikkert og stabilt produkt. Du kan læse mere om vores sikkerheds initiativer her.

Kontakt os omkring elevatorer

HYDRO-CON har indgående kendskab til elevatorer efter mange år i branchen, samt aktiv deltagelse i Elevator Brancheforeningen. Vi er ikke kun eksperter på vores egne produkter, og er heller ikke blege for at anbefale en kollega i branchen hvis vi mener at deres produkt bedre matcher dit projekt.

Om relevant så kontakt os, og vi med glæde arrangere en gratis besigtigelse af dit eksisterende anlæg eller montagestedet således at vi har de bedste forudsætninger for at rådgive dig til den rette elevatorløsning og bearbejde et tilbud. 

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER

 

Artikler om elevatorer

For 4 måneder siden var ejer af HYDRO-CON, Ulrik Oldenburg, forbi Via University College og give et gæsteforedrag, for en forelæsningssal fuld af Global Business Engineer elever. Foredraget omhandlede virksomheden og den gennerelle elevator industri. Her 4 måneder senere har 4 unge mænd der deltog til foredraget, indleveret deres 2. semester projekt omkring vores udendørs person platformlift, de er gravet lidt dybere i elevator industrien og har sågar designet deres eget elevator system.
HYDRO-CON blev kontaktet omkring en tilgængelighedsløsning til en udlejningsejendom, vi bistod med rådgivning, produktion, og en hurtig montering, mere langhåret behøver det ikke være.
Kørselstiden på de forskellige elevatortyper er vigitg at bemærke afhængig af hvor mange etager elevatoren skal betjene, da det kan udgøre store forskelle.