Mød Ole - Service- og reparationsansvarlige

Billede

Dygtige og engagerede medarbejdere

I HYDRO-CON anser vi vores medarbejdere som vores vigtigste resource. Vi bestræber os kontinuerligt på at danne rammerne for et godt arbejdsmiljø, for at sikre at vi kan tiltrække og holde fast i dygtigt og engageret personale. På denne måde mener vi også bedst at kunne udvikle og fastholde et højt niveau overfor vores kunder samt samarbejdspartnere. Da de har fast kontakt til personale som kender dem, deres anlæg og deres behov.

I tråd med det, vil vi gerne fremhæve Ole Sørensen, den central drivkræft bag HYDRO-CONs service og reparationsafdeling.

Service og reparationsansvarlig i HYDRO-CON

Ole startede som leder af service- og reparationsafdelingen i HYDRO-CON i juni 2018. Han har et bredt ansvarsområde som favner over; service og reparationer, reservedelssalg, indkøb af specielle reservedele, planlægning af montør mandskab, koordinering med kunder, fakturering, genbesigtigelser og opstillingskontrol med Kiwa, samt ISO-certificering. Han er spiller en vigtig rolle som tovholder mellem produktion, montører samt kunder. Han udtaler selv at én af de største udfordringer i hans job er at "..holde styr på mandskab og deres tidsforbrug." For bedst at kunne håndtere alle interessenter samt møde mål omkring udkalds- og gennemløbstider, arbejder Ole dagligt med at rokere rundt på mandskab og koordinere med vores produktion og leverandører, samt at forsøge at planlægge en uge frem. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Service og reparationsmøde | HYDRO-CON A/S

"En typisk arbejdsag består af telefonsamtaler med kunder om servicebesøg og planlægning af service- og reparations besøg. Reservedelssalg og afsendelse af varer. Planlægning og disponering af medarbejder. At pakke op til reparationerne og fremskaffe reservedele fra produktionen, eller fra eksterne leverandører. Fakturerer og beregne tilbud på reparationsopgaver. Hjælpe produktionen med mandskab når det kræves, planlægge med produktionen hvornår jeg kan få en arbejdsopgave igennem samt leveringstiden. Holde snor i reparationsopgaver." - Ole Sørensen

Hvilke kompetencer og kvalitet bidrager du med til dit daglige arbejde?

"Mine kompetencer, er min erfaring med teknisksalg, og problemløsning omkring tekniske opgaver, og evnen til at skabe gode kunderelationer. Jeg ser service og reservedelsalg som en måde at vedligeholde gode kunde relationer, og forhåbentlig fastholde kunderne i butikken. Jeg bestræber mig på at være kundernes ambassadør som hjælper med alt det løse."- Ole Sørensen

Hvad er det sjoveste ved dit job?

"Kundekontakten og samarbejdet med kollegaerne."- Ole Sørensen

Sideløbende uddannelsesforløb

Ole har fulgt et uddannelsesforløb sideløbende med arbejdet over nogle måneder. Han har gennemført projektleder, ledelse i praktisk, Six sigma, og er i gang med Ledernes forretningsforståelse alle med 10 ects point. Han har arbejdet med HYDRO-CON som case , fået flotte karakterer,  og har samtidig haft mulighed for at prøve de ting af som han lærer i hverdagen.

Direktør i HYDRO-CON, Ulrik Oldenburg udtaler, "Ole er en utroligt arbejdsom og vellidt person. Han har udviklet sit tekniske produktkendskab meget hurtigt fra han startede og har samtidig oparbejdet nogle stærke kunderelationer så han dagligt kan yde den aller bedste service overfor vores kunder. Vi er utrolig glade for at have Ole som en del af HYDRO-CON teamet."

Kontakt os omkring service og reparation

Har du spørgsmål eller brug for hjælp og rådgivning omkring dit produkt, servicetilbud, reservedele eller reparation, så kontakt os her.  Vi står til rådighed ved telefonen alle hverdage mellem 8.30 og 15.30, og bestræber os på at besvare emails hurtigst muligt.

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER