Handicappede medarbejdere og særlig arbejdspladsindretning

Handicappet arbejdspladsindretning | HYDRO-CON A/S

Hvad skal man være opmærksom på ved ansættelse af handicappede?

Det er ærgerligt at gå glip af velkvalificeret arbejdskraft fordi man som virksomhed ikke har sat sig ind i kravene og mulighederne for at tilpasse arbejdspladsen til handicappede medarbejdere. Som beskrevet i en analyse lavet af Incita tidligere i år, bliver 62% af kørestols brugere valgt fra på forhånd fordi de anses af arbejdspladsen som en vanskelighed. Men det er både på kant med forskelsbehandlingsloven og bære præg af at mange virksomheder ikke er bekendt med hvilke støtte ydelser der er tilgængelige for dem.

Er tilpasningen rimelig eller uforholdsmæssig stor? 

Hvis du som virksomhed har en ansøger med et handicap som er den stærkeste kandidat i feltet, er det din pligt at undersøge hvordan din arbejdsplads skal tilpasses for at den handicappede kandidat kan fungere i arbejde under samme vilkår som dine øvrige ansatte uden handicap.

Om du skal udføre arbejdsplads tilpasningerne afhænger af om tilpasningerne er rimelige eller uforholdsmæssigt store. Rimelige tilpasninger består i første omgang i at undersøge hvorledes arbejdspladsen skal tilpasses for at medarbejderen kan udføre sit arbejde. Dette kunne blandt andet være arbejdspladsindretning så som køreramper ved trin, persontrappelift ved trappeløb eller elevator og tilpasning af badeværelse, eller arbejdsredskaber så som letvægtsværktøj, special skærm og andre hjælpemidler. Er omkostningerne ved tilpasningen uforholdsmæssigt store i forhold til virksomhedens størrelse og stillingen kan man desværre som virksomhed være nødsaget til at vælge en anden kandidat. Dog skal man holde i mente at jobcenteret kan yde støtte.      

Tilskud til hjælpemidler

Jobcenteret kan yde mange forskellige former for støtte, som kan kombineres med andre kompenserende ordninger, de vurdere selv kompensationsbehovet ud fra hver enkelt konkrete sag. Jobcenteret yder kompensation både for arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. HYDRO-CON har over 30 års erfaring med at installere trappelifte og elevatorer for at gøre arbejdspladser og boliger mere tilgængelige for alle. Vi har erfaring i at navigere i tilskudsjunglen, og står naturligvis til rådighed hvis der er behov for rådgivning i en konkret sag.

Netop afsluttet Case

HYDRO-CON har netop afsluttet en hjælpemiddelsag for en virksomhed i Hjørring, hvori der indgår 2 udendørs HandiLet trappelifte. En værdsat svagtgående medarbejder i virksomheden har sine arbejdsgange fordelt imellem tre etager. Virksomheden har søgt bevilling igennem kommunen, om at installere en trappelifte på hvert trappeløb mellem etagerne, som er blevet godkendt. 

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER