Coronavirus og elevatorsikkerhed

Billede

Coronavirus og arbejde i HYDRO-CON

Den 11.marts markerede årsdagen for nedlukningen af Danmark som følge af corona-smitten. Vi har alle måtte tilpasse os på den ene eller anden måde. I HYDRO-CON har vi været så heldige at vi har kunne holde åbent, og hjulene i gang under hele nedlukningen. Dog har vi også måtte tilpasse os, vores arbejdsgange og vores måde at interagere med kunder og potentielle kunder på. Når man arbejder med elevatorer har man kontakt med mange mennesker, og deriblandt også mange ekstra udsatte personer, så som ældre og handicappede. Derfor har det særligt været vigtig for os at have nogle klare retningslinjer på plads for at håndtere smittefaren så vidt muligt når vi er på arbejde.

Corona sikkerhedsretningslinjer ved salgs- og besigtigelsesarbejde

Vores salgsteam forsøger så vidt muligt at holde alt kundedialog digitalt, over telefon, mail eller via videomøde. Men der kan være behov for et personligt møde med kunder, og i så fald er de instrueret i at på forhånd bekræfte antallet af personer der vil være til stede og at anbefale at holde det på et minimum og udendørs. Vores sælgere giver ikke hånd for tiden af smittehensyn, det håber vi der er forståelse for. Desuden bærer de mundbind, holder 2 meters afstand ved samtale, og benytter handsker ved berøring af flader m.m. 

Desuden er alle HYDRO-CON ansatte instrueret i at bruge sprit, og vaske hænder hyppigt både i privat samt arbejdsmæssig regi, og at lade sig teste minimum en gang om ugen. Lad os passe på hinanden, så alle kan føle sig sikre og trygge ved forløbet.

Corona sikkerhedsretningslinjer ved montage-, reparations- og servicearbejde

Vores udekørende montører som foretager montage, reparationer og servicer følger også en række nye retningslinjer som følge af coronavirussen. De er instrueret i at så vidt muligt undgå kontakt med andre personer på pladsen. At holde minimum 2 meters afstand hvis de skal tale med nogen, og bære mundbind.

Inden de forlader en opgave, spritter og tørrer de alle flader af på produktet særligt håndtag og betjening. Som de øvrige HYDRO-CON ansatte er de også instrueret i at vaske og spritte hænder hyppigt både i privat og arbejdsmæssig regi, og at lade sig test minimum en gang om ugen.

Vi tager vores personale og vores kunders sikkerhed alvorligt, derfor har vi også lavet nogle tiltag til vores eksisterende kunder, så som vores anbefalede retningslinjer for færdsel og kontakt med vores elevatorer og lifte m.m.

Corona sikkerhed i elevator | HYDRO-CON A/SMindsk corona smitterisikoen i elevatorer 

Elevatoretikette for at minske smitterisikoen

Elevatorer er per definition et lille lukket rum, hvor betjening berøres af mange personer dagligt, og er derfor en potentiel smittekilde i forhold til corona. Derfor har vi HYDRO-CON forsøgt at opstille nogle anbefalinger når man færdes i vores elevatorer for at mindske smitterisikoen. Derfor anbefaler vi at man prioriter sin egen og sine omgivelsers sikkerhed i forhold til coronasmitte når elevatorer eller lifte benyttes ved at følge disse 6 simple regler.

  • 1.  Undgå at røre direkte ved knapper - brug eventuelt din albue eller dit ærme.
  • 2.  Afsæt ekstra tid til at benytte elevatoren - vent en tur eller to hvis elevatoren er fyldt.
  • 3.  Undgå unødig snak i elevatoren - skab hellere øjenkontakt, nik eller smil.
  • 4.  Undgå at stå ansigt mod ansigt - stå hellere med ryggen mod midten af elevatoren.
  • 5.  Dæk ansigtet med din albue ved nys eller host-  vær opmærksom på at bruge din albue og ikke din hånd.
  • 6.  Undgå elevatorer med mere end 3 personer - sikker afstand i elevatoren.

Vores elevator anbefalinger fås som et klistermærke som kan sættes op ved etagerne eller i elevatoren hvis man ønsker det. (Ses til venstre) Du skal blot kontakte os for at få den tilsendt, eller for at vores montører påfører det ved næste besøg.

Sprit dispensere i/ved elevatorer og lifte

Som et andet initiativ for at sikkre trygge rammer når vores kunder færdes i vores elevatorer, kan man også bestille montering og påfyldning af sprit dispensere i elevatorer, eller ved etagerne ved elevatorer og trappelifte. Kontakt vores serviceafdeling hvis du ønsker at hører mere.

Håndsprit dispenser i elevator | HYDRO-CON Elevator A/S
Håndsprit i elevator kabine | HYDRO-CON A/S
 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER