AluLet HSCI Elevator.

AluLet HSCI er vores helt nye Elevator til indendørs montering!

AluLet HSCI er specielt udviklet til montering i den eksisterende boligmasse!

AluLet HSCI kan indbygges, hvor der er meget lidt plads, som f.eks. i trappe durksikt og ligeledes til erstatning for køkkentrapper !

AluLet HSCI kan leveres i mange forskellige størrelser, og med en mængde kombinationsmuligheder såsom: Glasskakt - Lukket skakt, Dørplacering, Dørtyper, Automatiseringsgrad etc.

Tekniske data:
Max last: 630 kg
Antal personer: 8
Løftehastighed: 0,63 m/s
Max løftehøjde: 30 m
Udført i flg. DS/EN 81-20