Hvad er en ELEVATOR?

Hvad er en ELEVATOR ?

ELEVATOR er et transportinstrument der bruges til at flytte mennesker eller gods vertikalt.

Elevator betegnelsen er gennem et århundrede blevet betegnelsen på et transportinstrument, der mere eller mindre automatisk flytter mennesker eller gods vertikalt. En Elevator er en automatisk maskine, hvilket medfører, det at der kræves meget høj sikkerhed, så mennesker ikke kommer til skade, og dette gælder både for brugere og reparatører. For at sikre personsikkerhed så er der nationalt og internationalt udarbejdet Normer, der nøje beskriver og bestemmer sikkerheds forholdene i og omkring elevatorer. Disse normer også kaldet,”Elevatornormerne”, vil i Danmark få betegnelsen DS/EN 81- efterfulgt af en delbetegnelse.

Da elevatorer skal leve op til ”Elevatornormerne” der er meget restriktive, så kræves det ofte specielle bygningsforhold, der gør at disse kan være svære at indbygge i f.eks. eksisterende ejendomme, hvor der ikke er forberedt elevatorer. For at imødekomme ønske om tilgængelighed i ejendomme, der ikke er forberedt for Elevatorer, har man i EU udarbejdet et såkaldt "Maskindirektiv". Dette direktiv er mindre restriktiv end hvad beskrevet i Elevatornormerne, dette tillader dog kun at løftehastighed ikke overstiger 0,15 m/sec.
Betegnelsen for disse løftemaskiner udført efter maskindirektivet er LIFTE !

Ud fra ovenstående gælder så:

Elevatorer fremstilles i flg. Elevatornormerne !.
Lifte fremstilles i flg. Maskindirektivet !

Denne fortolkning burde være meget enkel, men grundet den konstruktive udviklingshastighed inden for begge typer løfteudstyr, så bliver forskellen mellem disse mindre. Dette medfører at specielt producenterne af lifte udført i flg. Maskindirektivet meget gerne vil have at disse lifte kan forveksles med Elevatorer, og derfor får de ofte betegnelser som f.eks. Elevatorlifte, Elevator Light, Vertikallifte, Platformslifte og mange andre betegnelser.

HYDRO-CON A/S erkender disse forhold og benytter derfor i dag betegnelsen generelt:
PLATFORMSLIFT er en lift, hvor man står på en åben platform, og hvor man er beskyttet af en glat glidende skakt, denne lift må kun betjenes med Holdetryk (såkaldt dødemandstryk), denne er udført i flg. Maskindirektivet.
ELEVATORLIFT er en lift, hvor der er monteret en lukket stol med døre, man er adskilt fra skakten. Denne lift betjenes med Impulstryk fra stolen, denne er udført i flg. Maskindirektivet.
HYDRO-CON A/S har flg. betegnelser for deres Vertikale produkter:
Vores nye serie til Persontransport vertikalt vil få betegnelsen: AluLet
Vores nye serie til Godstransport vertikalt vil få betegnelsen: MiniLet.