AluLet Elevator LSCO

Dette er vores helt ny Elevatorlift AluLet LSCO (Tidligere betegnelse HC400PVKo):

AluLet LSCO er udviklet ud fra fremtidens behov for tilgængelighed.
Flere og ældre mennesker bliver boende i etageejendomme og derfor er det meget vigtigt at der er mulighed for, at store kørestole og ambulance bårer han transportes i elevatoren.

AluLet LSCO er forsynet med helt lukket elevatorstol:
AluLet LSCO betjenes med IMPULS tryk (alm. Elevatortryk) både i stol og ved ladesteder !

AluLet LSCO er velegnet til montering i den eksisterende boligmasse !
AluLet LSCO opstilles udendørs og kan tåle det danske vejrlig året rundt !
AluLet LSCO behøver ikke ekstra tophøjde og heller ikke grube, og kan placeres oven på eksisterende terræn eller belægning !
AluLet LSCO kan leveres i 3 forskellige størrelser, og med en mængde kombinationsmuligheder såsom: Glasskakt - Lukket skakt, Dørplacering, Dørtyper, Automatiseringsgrad etc.

Tekniske data:
Max last: 400 kg
Antal personer: 5 personer
Løftehastighed: 0,15 m/s
Max løftehøjde: 30 m
Udført i flg. Makindirektivet.

Datablad2: