ReDrop2 Skaktsortering

ReDroP 2 er et Dansk udviklet affaldssorteringssysten specielt beregnet til sortering af affald i 2 fraktioner i ejendomme med nedfaldsskakte, som f.eks. bioaffald “grønt affald” og rest affald.
ReDroP 2 kan ligeledes benyttes til fordeling af affald i flere opsamlingsenheder. Her fyldes først den ene enhed, når denne er fyldt svinger tragten automatisk over og fylder anden enhed.

Tekniske data:
For tekniske data, se datablad længere nede på siden!.