AluLet Elevator LSCI

Dette er vores helt ny Elevatorlift AluLet LSCI (tidligere betegnelse HC400PVKi):

AluLet LSCI er forsynet med helt lukket elevatorstol:
AluLet LSCI betjenes med IMPULS tryk (alm. Elevatortryk) både i stol og ved ladesteder !

AluLet LSCI er velegnet til montering i den eksisterende boligmasse !
AluLet LSCI kan indbygges, hvor der er meget lidt plads, som f.eks. i trappe durksikt og ligeledes til erstatning for køkkentrapper !
AluLet LSCI behøver ikke ekstra tophøjde og heller ikke grube, og kan placeres oven eksisterende gulv !
AluLet LSCI kan leveres i mange forskellige størrelser, og med en mængde kombinationsmuligheder såsom: Glasskakt - Lukket skakt, Dørplacering, Dørtyper, Automatiseringsgrad etc.

Tekniske data:
Max last: 400 kg
Antal personer: 5 personer
Løftehastighed: 0,15 m/s
Max løftehøjde: 30 m
Udført i flg. Makindirektivet.

Datablad1: